Bize Ulaşın +90 850 255 0 772


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - TARAFLAR


1.1 SATICI


Unvanı:

Tedarikçi Firma Ünvanı

Adresi:

Tedarikçi Şube Adresi

Telefon:


E-Posta Adresi:1.2 SATICI / SAĞLAYICI ADINA HAREKET EDEN


İsim/Unvanı:

Spafoni Firma Ünvanı.

Adresi:

Spafoni Adresi

Telefon:

Spafoni Tel

E-Posta Adresi:

[email protected]


1.3 - ALICI(TÜKETİCİ)


Adı/Soyadı/Unvanı:


Adresi:


Telefon:

0

E-posta:MADDE 2 - KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.spafoni.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


ALICI (TÜKETİCİ)’nın tacir/esnaf gerçek veya tüzel kişi olması, diğer bir deyişle kurumsal alıcı olması ve/veya sözleşme konusu malı ticari veya mesleki amaçlarla alıyor olması halinde ALICI (TÜKETİCİ), işbu sözleşmede ve kanunda düzenlenen ve tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden, tüketici haklarından ve cayma hakkından faydalanamaz.


GRUPANYA, İşbu Sözleşme kapsamında sadece aracı konumunda olup, Sözleşme’nin gereği gibi ifa edilmesi SATICI/SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.


{URUN_LISTE}


 


Ödeme Şekli ve Planı: {ODEME_YONTEMI} 


 

Fatura Adresi:
{FATURA_ADRESI}


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1) ALICI (TÜKETİCİ), işbu Sözleşme kapsamında ALICI (TÜKETİCİ) ile SATICI/SAĞLAYICI arasında kurulan ilişkide aracı konumunda bulunan Spafoni Eticaret Hizmetleri Vs. Firma Ünvanı tarafından işletilen  HİZMET LİNKLERİ  internet adresinde ve ayrıca işbu sözleşmenin ekli olan Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI (TÜKETİCİ); Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken isim veya unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2) Ürün sevkiyatlarına kampanya bitiminden sonraki 1 hafta içinde başlanacaktır. Herhalükarda sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI (TÜKETİCİ)'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sevkiyat süresinin başlaması itibarıyla, ortalama sevkiyat süresi olan 5 gün içinde ALICI (TÜKETİCİ) veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo ücreti, aksi ilanda ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmedikçe, ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI (TÜKETİCİ)’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI (TÜKETİCİ)'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI (TÜKETİCİ)’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta olmak kaydı ile aynı evsafta ikame bir ürün tedarik edebilir.
SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren, 3 gün içerisinde ALICI (TÜKETİCİ)’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirecektir ve tüm ödemeleri en geç 14 gün içerisinde ALICI (TÜKETİCİ)’ya iade edecektir.
4.6) Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI (TÜKETİCİ) sözleşmeden dönmüş ve SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7) Ürünün tesliminden sonra ALICI (TÜKETİCİ)'ya ait kredi kartının ALICI (TÜKETİCİ)'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI (TÜKETİCİ) kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI (TÜKETİCİ)'ya aittir.
4.8) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI (TÜKETİCİ)'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI (TÜKETİCİ) (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI (TÜKETİCİ)'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI (TÜKETİCİ)’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI (TÜKETİCİ) tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI (TÜKETİCİ) hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI (TÜKETİCİ), olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI (TÜKETİCİ) hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI


ALICI (TÜKETİCİ)’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı kendisinin veya kendisi tarafından belirlenen 3. kişinin teslim aldığı veya hizmet sunumlarında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda Ürün’ün, cayma bildiriminin SATICI’ya veya aracı olarak SPAFONİ’ye ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen ürün iade adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, ALICI (TÜKETİCİ) iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI (TÜKETİCİ)'nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır.


Cayma hakkının kullanılması için ALICI (TÜKETİCİ) tarafından yapılacak bildirimin yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya veya aracı olarak SPAFONİ’ye yazılı olarak veya posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısıyla yöneltilmiş olması yeterlidir.


Bu hakkın kullanılması halinde,
anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI (TÜKETİCİ)’ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, ve varsa ürün ile birlikte teslim edilmiş kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve diğer belgeler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI (TÜKETİCİ)'yı borç altına sokan belgeleri ALICI (TÜKETİCİ)’ya iade etmek ile yükümlüdür.


ALICI (TÜKETİCİ)’nın cayma süresi içinde kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI (TÜKETİCİ) kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


SPAFONİ, aracı olarak iade gerçekleştirdiği durumlarda; ALICI (TÜKETİCİ)’nın geçerli cayma hakkını müteakiben en geç 14 gün içerisinde, ilgili kredi kartına iadeyi gerçekleştirir.


Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, SPAFONİ’nin takdirinde olmak üzere, fırsatın geçerlilik süresi boyunca iadesi yapılabilmektedir, ancak SPAFONİ bununla yükümlü tutulamaz. Her hâlükârda fırsat geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.


Bununla birlikte, SPAFONİ işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz


MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Cayma hakkı, ilgili yasal mevzuat uyarınca şu durumlarda kullanılamaz:


(i) Cayma hakkı, hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.


(ii) Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.


(iii) Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.


(iv) Cayma hakkı, hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.


(v) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde belirtilen ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamaz.


(vi) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(vii) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(viii) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili; otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(ix)Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(x) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.


(xi) Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.


  • Her türlü Kozmetik ürün
  • İç giyim ürünleri
  • Her türlü kişisel bakım Ürünü
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler ile diğer ses veya görüntü kayıtları
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
  • Taşınabilir Bilgisayarlar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde), orijinal işletim sistemi kurulduktan yani bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.


MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya aşan durumlarda ALICI (TÜKETİCİ)’nın ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.


İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.


SATICI: {TEDARIKCI_UNVAN}
ALICI: {KULLANICI_AD_SOYAD}
TARİH: {TARIH}